นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่บ้านน้ำเค็ม เพื่อตรวจดูความคืบหน้าของการประกอบสะพานแบรี่

    2015-01-07 14:47:36
    วันที่ 3 มกราคม 2558 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายวิชาการ ในโอกาสที่ลงพื้นที่ที่บ้านน้ำเค็ม เพื่อตรวจดูความคืบหน้าของการประกอบสะพานแบรี่ โดยนายกนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ได้ชี้ให้เห็นถึงสภาพน้ำที่กัดเซาะริมฝั่ง จนเป็นเหตุให้สะพานแบรี่ตัวเดิมพังลง จนเป็นเหตุให้รถของชลประทาน เขต ๑๒ สงขลาตกลงไปในลำคลอง และมีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว และทำให้การสัญจรไปมาของคนในละแวกนั้นไม่อาจสัญจรไปมาได้ ดังนั้นว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายวิชาการ จึงได้ลงมาดูความคืบหน้าขงการประกอบสะพานแบรี่ ซึ่งทางกรมชลประทานได้นำลงมาจากจังหวัดจันทบุรี เพื่อนำมาเชื่อมทางให้ เพื่อพี่น้องประชาชนจะได้สัญจรไปมาได้สะดวก ซึ่งขณะนี้ได้อยู่ในระหว่างดำเนินการ และในอนาคตทางกรมชลประทานจะหางบประมาณมาให้ เพื่อที่จะก่อสร้างสะพานแบบถาวร และคาดว่าในปี ๒๕๕๙ จะดำเนินการได้