ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา ร่วมงานเลี้ยงพร้อมมอบกระเช้าของขวัญ ในโอกาสครบรอบหนึ่งปีของหนังสือพิมพ์

    2015-01-07 12:34:42
    เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 พล.ต.ต ธรัตน์ จันทรักษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมงานเลี้ยงพร้อมมอบกระเช้าของขวัญ แสดงความยินดี แก่นายธีระพงศ์ ธีระเสถียรภาคย์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เซาท์ไทยแลนด์ ในโอกาสครบรอบหนึ่งปีของหนังสือพิมพ์ ณ ห้องอาหารโรงแรมหาดใหญ่รามา