ประมวลภาพ ผู้เข้าอวยพรปีใหม่ 2558 แด่นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกอบจ.สงขลา

    2015-01-06 16:37:14
    ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้มีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าคาราวะและอวยพรนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ในการนี้ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและทัศนะเพื่อการพัฒนาจังหวัดสงขลา ตามกรอบภารกิจ ของอบจ.สงขลา นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งในการนี้ นายกอบจ.สงขลา ขอขอบคุณและขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ ตลอดปีใหม่ 2558