นายกอบจ. สงขลา ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขา วิชารัฐศาสตร์

    2015-01-06 11:17:50
    วันที่ 6 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายพิเศษคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขา วิชารัฐศาสตร์ รุ่นที่ 3 มหาวิทยลัยปทุมธานี ศูนย์การศึกษาปีตตานี ที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาดูเงาน ประเทศเกาหลี ในระหว่างวันที่ 11 - 15 ก.พ.58 โดยทาง นายก อบจ.สงขลา ได้ให้ความรู้ภาครวมกับคณะ ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา