ท่านเชิดเกียรติ เมธีรักษ์ ที่ปรึกษานายกอบจ. เอาของขวัญและอวยพรปีใหม่ จนท.ตร.ป้อมนาสีทอง...

    2015-01-05 10:42:44
    เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557 นายกฯมอบหมายให้ ท่านเชิดเกียรติ เมธีรักษ์ ที่ปรึกษานายกอบจ. เอาของขวัญและอวยพรปีใหม่ จนท.ตร.ป้อมนาสีทอง,สี่แยกคูหาใต้ สภ.รัตภูมิ,ป้อมสี่แยกคลองนกทูง สภ.บางกล่ำ,ป้อมแพรกสุวรรณ สภ.ควนเนียง,และป้อมหน้า สภ.คลองหอยโขง