นางสาวอรพิน เพ็ชร์เล็ก (น้องแพน) ที่ได้รับเหรียญทองกีฬาแห่งชาติ นครราชสีมาเกมส์ ครั้งที่ 43

    2015-01-05 10:36:48
    นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา แสดงความยินดี กับ นางสาวอรพิน เพ็ชร์เล็ก (น้องแพน) และครอบครัว ที่ได้รับเหรียญทองกีฬาแห่งชาติ นครราชสีมาเกมส์ ครั้งที่ 43 ประเภทขี่ม้า ซึ่งเป็นนักเรียนจากโรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ ในสังกัด อบจ.สงขลา