ติดตั้งสะพานแบริ่ง ในพื้นที่บ้านน้ำเค็ม อ.จะนะ แทนสะพานเดิมที่เสียหาย

    2014-12-30 15:56:25
    นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกอบจ.สงขลา ลงพื้นที่ดูแลการติดตั้งสะพานแบริ่ง ในพื้นที่บ้านน้ำเค็ม อ.จะนะ แทนสะพานเดิมที่เสียหายจากอุทกภัย โดยสะพานแบริ่งดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกรมชลประทาน จากการประสานงานของนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกอบจ.สงขลา