รศ.สุขุม นวลสกุล ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ทำงานอย่างไรให้ได้ใจประชาชน"

    2014-12-30 15:41:42
    รศ.สุขุม นวลสกุล ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ทำงานอย่างไรให้ได้ใจประชาชน" ให้แก่บุคลากรอบจ.สงขลา โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรประจำปี 2557 ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีชสงขลา เมื่อ 29 ธค. 57 ซึ่งตลอดเวลาของการบรรยายได้ถ่ายทอดหลักการและประสบการณ์การทำงานในประเด็นของอบจ.ในฐานะองค์กรที่ต้องรับใช้และให้บริการแก่ประชาชน ด้วยลีลาของวิทยากรระดับประเทศ