ร่วมกู้รถพร้อมสะพาน บ้านน้ำเค็ม จะนะ

    2014-12-30 15:38:20
    เมื่อวันที่ 28/12/2557 นายกนิพนธ์ บุญญามณี นายกอบจ.สงขลา พร้อมทีมงานหน่วยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงอุทกภัย ลงพื้นที่พร้อมเครื่องจักรกล เพื่อช่วยเหลือซ่อมแซมสะพานบ้านน้ำเค็ม อ.จะนะ ซึ่งเสียหายจากกระแสน้ำพัดพา ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้  ทั้งนี้นายกนิพนธ์ ได้ประสานกับอธิบดีกรมชลประทาน ในการนำสะพานตัวใหม่มาทดแทน และเร่งซ่อมแซมสะพานเก่าพร้อมถนน ให้ทันใช้ช่วงปีใหม่นี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน