นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่จุดที่ 6 บ้านชุมชน หมู่ 4 มัสยิส ยามาลุตีน บ้านเขาพระ อ.รัตภูมิ

    2014-12-30 15:22:01
    เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำโดยนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่จุดที่ 6 ลงพื้นที่เยี่ยม และให้กำลังใจ ชาวบ้านชุมชน หมู่ 4  มัสยิส ยามาลุตีน บ้านเขาพระ  อ.รัตภูมิ พร้อมมอบถุงยังชืพ