นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่จุดที่ 5 บ้านชุมชนทุ่งเลียบ ต.ทุ่งตำเสา

    2014-12-30 15:16:32
    เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำโดยนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่จุดที่ 5 ลงพื้นที่เยี่ยม และให้กำลังใจ ชาวบ้านชุมชนทุ่งเลียบ ต.ทุ่งตำเสา พร้อมมอบถุงยังชีพกับน้ำดื่ม