นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่จุดที่ 4 บ้านชุมชนบ้านนายลี ต.ทุ่งตำเสา

    2014-12-30 15:11:13
    เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำโดยนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่จุดที่ 4  ลงพื้นที่ ให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพให้ชาวบ้านชุมชนบ้านนายลี  ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา