นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่จุดที่ 2 นำกองช่างลงพื้นที่ น้ำกัดเซาะริมตลิ่ง ชุมชนบ้านปากคลอง

    2014-12-30 11:36:57
    วันที่ 27 ธันวาคม 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำโดยนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่จุดที่ 2 นำกองช่างลงพื้นที่ น้ำกัดเซาะริมตลิ่ง ชุมชนบ้านปากคลอง หมู่ 2 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา