นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่จุดที่ 1 ชุมชนป่าพยอม ต.ควนลัง

    2014-12-30 11:29:45
    วันที่ 27 ธันวาคม 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำโดยนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่จุดที่ 1 ชุมชนป่าพยอม หมู่ 2 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย