นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่จุดที่ 8 ต.ท่าม่วง อ.เทพา

    2014-12-30 11:14:52
    วันที่ 26 ธันวาคม 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำโดยนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่จุดที่ 8 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย