นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่จุดที่ 7 มัสยิดบ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย

    2014-12-30 11:05:51
    วันที่ 26 ธันวาคม 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำโดยนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่  ลงพื้นที่จุดที่ 7 มัสยิดบ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย