นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่จุดที่ 6 ศูนย์อพยพ ร.ร.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย

    2014-12-26 15:09:32
    วันที่ 26 ธันวาคม 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำโดยนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์อพยพ รร.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย ซึ่งอบจ.สงขลา ได้ให้การสนับสนุนรถสุขาเพื่อบริการพี่น้องประชาชน