นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่จุดที่ 5 ตำบลทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย

    2014-12-26 14:56:40
    วันที่ 26 ธันวาคม 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำโดยนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม จุดที่ 5 ณ ตำบลทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย