นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่จุดที่ 3 อบต.ทุ่งหมอ

    2014-12-26 11:30:38
    วันที่ 26 ธันวาคม 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำโดยนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม จุดที่ 3 ณ อบต.ทุ่งหมอ จำนวน 150 ชุด พร้อมน้ำดื่ม