อบจ.สงขลา ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาอย่างเร่งด่วน

    2014-12-25 14:02:04
    นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้สั่งการให้คณะผู้บริหารเเละหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ.สงขลา ลงพื้นที่สำรวจผลกระทบจากอุทกภัย และให้การช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งมีการนำเครื่องจักรขุดลอกขยายทางน้ำ ตักผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำ นำเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำ พร้อมทั้งนำถุงยังชีพ และน้ำดื่มมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ต่างๆ อย่างเร่งด่วน