นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกอบจ.สงขลา รับมอบกระเช้าจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 สงขลา และสหกรณ์..

    2014-12-16 23:17:01
    เมื่อ วันที่ 16 ธันวาคม 2557 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับมอบกระเช้าจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 สงขลา และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558