นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเเข่งขันเรือเทิดพระเกียรติฯ 5 ธันวามหาราช

    2014-12-16 15:40:51
    เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2557 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเเข่งขันเรือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช องค์การบริหารส่วนตำบลคูขุด โดยมี นายเจษฎา นิยมเดชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูขุด กล่าวรายงาน ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา  การจัดโครงการเเข่งขันเรือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราชนั้น ได้จัดต่อเนื่องมาตลอดทุกปี เพื่อเป็นการเเสดงถึงออกถึงความสามัคคี เเละความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกคน เเละเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการเเข่งเรือของตำบลคูขุดไว้ให้อยู่คู่ลูกหลานต่อไป