นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรฯ

    2014-12-12 15:39:11
    เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผอ.กอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานในสังกัด อบจ.สงขลา ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ข้าราชการตุลาการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพร เเด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา "5 ธันวาคม 2557" ซึ่งเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีนายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ต่อจากนั้นผู้ร่วมพิธีได้ร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณในการเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา