นายก อบจ.สงขลา ร่วมเปิดโครงการพุทธอุทยานเขาเล่สะเดา พร้อมเททองพระพุทธรูป

    2014-12-12 14:17:48
    เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 16.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  ร่วมเปิดโครงการพุทธอุทยานเขาเล่สะเดา พร้อมเททองพระพุทธรูป โดยมี นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีดังกล่าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เเละสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เเละสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นที่เขาเล่ให้เป็นเเหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เเละเชิงพุทธศาสตร์ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยเเละชาวต่างชาติ เเละให้เป็นสถานที่ที่ชาวพุทธได้สักการะบูชา