นายก อบจ.สงขลา เปิดโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

    2014-12-03 11:17:00
    เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 (09.00 น.) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ของเยาวชนเครือข่ายผู้ปกครองและครู พร้อมให้โอวาทกับนักเรียน ให้นำความรู้ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องโสต โรงเรียนมหาวชิราวุธ