นายก อบจ.สงขลา ร่วมปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และก่อตั้งมูลนิธิอนุรักษ์ป่าต้นน้ำสงขลา

    2014-11-20 11:34:13
    เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และก่อตั้งมูลนิธิอนุรักษ์ป่าต้นน้ำสงขลา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 และ ฉลอง 40 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ. ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศีกษา เเละประชาชน ณ บริเวณน้ำตกผาดำ