นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมการวางแผน และบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ภาคใต้ ทั้ง 14 จังหวัด

    2014-11-20 11:01:03
    เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมการวางแผนและบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ภาคใต้ ทั้ง 14 จังหวัด เพื่อให้ภาคใต้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี เพราะปัญหาของการท่องเที่ยวภาคใต้ คือ การคมนาคม โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ สมใจ ผู้ตรวจการกระทรวงคมนาคม , นายวิทยา แก้วภราดัย , นายสาธิต วงศ์หนองเตย , ดุจดาว เจริญผล , นายวิรัต จำปา ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบท จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายก อบจ. จาก 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมประชุม ณ นิภาการ์เด้น จ.สุราษฏร์ธานี