งานครบรอบ 50 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด

    2014-11-16 13:48:05
    วันที่ 15 พ.ย.57 เวลา 19.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมงานครบรอบ 50 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด พร้อมกล่าวแสดงความยินดี และแนวคิดพัฒนาสหกรณ์สงขลา โดยมี นายธำรง เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี นายวีระ ฤทธิ์เทวาประธานจัดงาน กล่าวรายงาน ภายในงานมีนำเสนอ VTR ประวัติสหกรณ์ ชมการแสดงมายากล คณะSEA DRAGON และรับฟังวงดนตรี และการแสดงของนักเรียนโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด