นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา

    2014-11-12 13:12:27
    เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 - 16.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา โดยมี นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในที่ประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา