รองนายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัด

    2014-11-12 13:09:21
    เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ ศิรินุพงษ์ รอง ผวจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัด ครั้งที่ 1/2557 โดยมีนายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รอง นายก อบจ.สงขลา , นายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ , นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาทวี , นายสุเมธ ศศิธร นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้อง CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา