นายกอบจ.สงขลา ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์สภาพเเวดล้อม เตรียมจัดกิจกรรมตามโครงการหน้าบ้านสวยถวายพ่อหลวง

    2014-11-11 15:07:19
    เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงตรวจพื้นที่บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ให้ดูมีความร่มรื่นสวยงาม สะอาดตา และปลูกดอกทานตะวันบริเวณหน้า อบจ.สงขลา เตรียมจัดกิจกรรมตามโครงการ "หน้าบ้านสวยถวายพ่อหลวง" เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช” ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา การจัดกิจกรรมตามโครงการ "หน้าบ้านสวยถวายพ่อหลวง" เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของจังหวัดสงขลา ให้มีความสามารถเพียงพอที่จะรองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะการพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีสภาพพร้อมใช้ น่าเดินทาง รวมไปจนถึงการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณริมทางตามถนนสายต่างๆให้ดูสวยงาม สะอาดตา ตั้งแต่บริเวณห้าแยกเกาะยอ ไปจนถึงสะพานติณสูลานนท์ ให้เป็นถนนตัวอย่าง มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ควบคู่กับการปรับภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่นสวยงาม อาทิ การประดับธงตราสัญลักษณ์ และพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของแต่ละหน่วยงาน การขุดลอกคูคลอง การปลูกบัวหลวง การปลูกต้นพุทธรักษา หรือดอกทานตะวันตลอดแนวทั้งสองฝั่ง การประดับต้นดาวเรือง ฯลฯ ซึ่งผลจากการดำเนินงานในครั้งนี้ ย่อมส่งผลให้เส้นทางระหว่าง 5 แยกเกาะยอถึงสะพานติณสูลานนท์กลายเป็นเส้นทางที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ อีกทั้งยังเป็นถนนตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆ อีกด้วย