นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจงานการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน 3 สาย

    2014-11-11 10:05:41
    เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจงานการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทั้ง 3 สาย ถนนสายบ้านไร่ ต.บ้านพรุ ถนนสายหมู่ 7 บ้านทุ่งโพธิ์ ต.ทุ่งขมิ้น ถนนสายนาหม่อม - บ้านทุ่งขมิ้นกลาง ระยะทาง 2 กิโลเมตร