นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจำปี 2557

    2014-11-10 16:30:59
    เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจำปี 2557 โดยมี นายอนันต์ การันสันติ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ถือเป็นการสืบสานประเพณีที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน ในอดีตกาลจนถึงปัจจุบัน ซึ่งใช้แม่น้ำเป็นสื่อ สิ่งสำคัญต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างมูลค่าให้กับชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทำให้เกิดรายได้ในชุมชน ถือเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง ซึ่งมีเรือเข้าร่วมถึง 70 ลำ ณ ตลาดน้ำคลองแห