นายก อบจ.สงขลา ตรวจดูความพร้อมของเจ้าหน้าที่ประสานงานทุกหน่วย เพื่อเตรียมการณ์ช่วยเหลือประชาชน

    2014-11-10 16:10:19
    เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ตรวจดูความพร้อมของเจ้าหน้าที่ประสานงานทุกหน่วย อุปกรณ์ เครื่องมือ วิทยุสื่อสาร รถตรวจการณ์ เรือท้องแบน ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ของ อบจ.สงขลา พร้อม ได้สั่งการให้ทุกศูนย์เฝ้าระวัง ทุก 24 ชม. เพื่อเตรียมการณ์รองรับให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที เมื่อเกิดภัยพิบัติ ณ อบจ.สงขลา หากเกิดเหตุด่วน โทร 1131