นายก อบจ.สงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ณ เทศบาลตำบลนาทวีนอก

    2014-11-10 10:56:58
    เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประชุมชี้แจง เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ดินโคลนถล่ม พร้อมด้วย นายธเนศ ล่องนาวา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาทวีนอก และคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลนาทวีนอก เพื่อเตรียมความพร้อมและกำลังพล เปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ร่วมกับเทศบาลตำบลนาทวีนอก ซึ่งขณะนี้ ได้เตรียมกำลังพล เครื่องจักร รถแม็คโค JCB และให้เรือท้องแบนลงสำรวจในเบื้องต้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาทวีนอก