นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย และเตรียมความพร้อมรับองค์พระกฐินพระราชทานฯ

    2014-11-03 16:20:47
    เมื่อวันที่ 31 พ.ย.2557 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย และเตรียมความพร้อมรับองค์พระกฐินพระราชทาน ของสำนักงานรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซึ่งขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ในนาม “ตระกูลติณสูลานนท์” ได้รับอานิสงส์ตามพระบรมพุทธานุญาต ในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ วัดมัชฌมาวาส (พระอารามหลวง) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา