รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมพิธีเปิด ตลาดนัดเกษตรกร (Farmer Market)

    2014-11-03 16:16:50
    เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิด"ตลาดนัดเกษตรกร" Farmer Market จังหวัดสงขลา ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยให้เกษตรกรผู้ผลิตมาจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานให้แก่เกษตรกร ผู้ผลิต และผู้บริโภคโดยตรง กำหนดจำหน่ายสินค้าเกษตรทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ตลาดเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ