รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมพิธีเปิดงาน WORLD HAPEX 2014 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

    2014-11-03 16:16:28
    เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 17.00 นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติ พ.ศ. 2557 (World HAPEX 2014) โดยมี นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย อาจารย์สืบศักดิ์ กลิ่นสอน ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน, นายมูฮัมหมัด ไฟซอล ราซาลี กงสุลใหญ่ประเทศมาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา , รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เเละนายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือในกลุ่ม AEC ในการเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้า และบริการด้านฮาลาล เพื่อป้อนสู่ตลาดโลก และเพื่อกระตุ้นผู้ผลิตสินค้าบริโภค อุปโภค และบริการด้านฮาลาล อีกทั้งผลักดัน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการฮาลาลที่สามารถป้อนสู่ประเทศมุสลิมทั่วโลกให้เกิดความตื่นตัว เป็นการสร้างโอกาสในการเผยแพร่แหล่งผลิตและผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น