นายก อบจ.สงขลา ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ ทบ.เมืองเขารูปช้าง

    2014-11-03 10:40:22
    เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จากอุทกภัย วายภัย เเละดินโคลนถล่ม โดยมี นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบอุปกรณ์ปฏิบัติงานให้ชุดปฏิบัติการ และตรวจเยี่ยมกำลังพล รวมทั้งปล่อยขบวนรถตรวจการณ์ รถกู้ชีพกู้ภัย เรือยางพร้อมเครื่องยนต์ ยานพาหนะ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการกู้ภัย ฯลฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา , อบจ.สงขลา , ทัพเรือภาคที่ 2 , สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 , กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 เทศบาลนครสงขลา ฯลฯ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มพลังมวลชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เป็นศุนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมไว้รับสถานการณ์ ตั้งเเต่ยามปกติ 2. เป็นศูนย์อำนวยการสำหรับวางเเผน สั่งการ วิเคราะห์สถานการณ์ ควบคุมการปฏิบัติงานในการเเก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติต่างๆให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพเเละเกิดประสิทธิผลสูงสุด 3. เป็นศูนย์อำนวยการสำหรับประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในเทศบาลเมืองเขารูปช้าง หน่วยงานราชการ เเละภาคเอกชน เพื่อร่วมกันเเก้ไขวิกฤติปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น 4. เป็นศูนย์อำนวยการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเเก่ผู้ประสบภัยพิบัติตลอด 24 ชั่วโมง