นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่สำรวจถนนเลี่ยงเขตพรมแดนจากด่านปาดังเบชาร์จนถึงถนนเลี่ยงเขตพรมแดน อ.สะเดา

    2014-10-27 04:57:02
    เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่สำรวจถนนเลี่ยงเขตพรมแดนจากด่านปาดังเบชาร์ ตลอดไปจนถึงถนนเลี่ยงเขตพรมแดน อำเภอสะเดา เป็นระยะทาง 30 กิโลเมตร พร้อมด้วย นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสำรวจในครั้งนี้ เพื่อเตรียมพื้นที่ปรับเขตพัฒนาพิเศษเมืองชายแดนตามประกาศ คสช. และนโยบายรัฐบาล โดยจะปรับภูมิทัศน์ทั้งสองข้างทางตลอดเส้นทาง ไปจนถึงจุดที่จะสร้างเป็นพื้นที่สีเขียว ที่เป็นจุดพักผ่อน และเป็นที่ออกกำลังกาย แห่งใหม่ให้กับชาวสะเดา