นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่สำรวจถนนเลี่ยงเมืองจากด่านนอก ไปถึงด่านปาดังเบซาร์

    2014-10-27 04:53:36
    เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่พร้อมกับกองช่าง ของ อบจ.สงขลา สำรวจถนนเลี่ยงเมืองเขตพรหมจากด่านนอก ต.สำนักขาม อ.สะเดา ไปถึงด่านปาดังเบซาร์ เป็นระยะทาง 30 กิโลเมตร ซึ่งในขณะนี้ได้ใช้เครื่องจักรทำการปรับพื้นที่ในเบื้องต้น และเตรียมปรับภูมิทัศน์ให้เป็นที่ออกกำลัง โดยการสร้างพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนแหล่งใหม่ให้กับชาวด่านนอก