รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดสะพานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เกาะใหญ่ - ทุ่งนาพร้าว

    2014-10-27 04:45:13
    วันที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดสะพานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เกาะใหญ่ - ทุ่งนาพร้าว พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง , นายวิชัย สาสุนีย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา , นายสุคนธ์ เรืองกูล สจ.อบจ.สงขลา , นายประสิทธิ์ ช่วยชูสกูล สจ.อบจ.สงขลา และพี่น้องประชาชน ชาวบ้านในชุมชนได้ร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งสะพานถนนดังกล่าว เชื่อมต่อเส้นทางระหว่างตำบลควนลัง และตำบลทุ่งตำเสา กว้าง 9 เมตร ยาว 30 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง สี่ล้านบาท