รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมพิธีเปิดกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบคัดเลือกภาคใต้

    2014-10-24 16:11:02
    วันที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 16.30 น. นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบคัดเลือกภาคใต้ "ลิกอร์เกมส์" พร้อมให้โอวาทและกำลังใจกับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เต็มกำลัง เต็มความสามารถ มีสปีริตของการเป็นนักกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะฯ ตลอดจน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และนำชื่อเสียง เกียรติยศมาสู่องค์กร ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผลสรุปการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"ลิกอร์เกมส์" 2557 ฟุตซอลรุ่นอายุ 14 ปี อบจ.สงขลา ชนะเทศบาลนครยะลา  4 - 1 ฟุตบอลรุ่นอายุ 16 ปี อบจ.สงขลา เสมอ เทศบาลสุราษฯ  0 - 0 ฟุตบอลรุ่นอายุ 14 ปี อบจ.สงขลา ชนะ เทศบาลนครสงขลา  3 - 0