รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลากพระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

    2014-10-10 15:09:06
    เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลากพระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งงานตักบาตรเทโว เป็นประเพณีที่ชาวอำเภอระโนด ยึดถือปฎิบัติกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ จนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ทุกคนภาคภูมิใจ และที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี คือ การประกวดเรือพระที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก