พิธีเปิดงานเทศกาลกินเจด่านนอก ๒๕๕๗ "ถือศีลกินผัก ร่างกายเเข็งแรง อารมณ์แจ่มใส จิตใจเบิกบาน"

    2014-09-26 11:13:25
    เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในพิธีเปิดงานเทศกาลกินเจด่านนอก ๒๕๕๗ "ถือศีลกินผัก ร่างกายเเข็งแรง อารมณ์แจ่มใส จิตใจเบิกบาน" โดยมี พล.ต.ต. ธรัตน์ จันทรักษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย หมู่ที่ ๗ บ้านไทย-จังโหลน อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งการจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจในครั้งนี้ เพื่อเป็นการละเว้นการทำบาป ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตชายแดนไทย-มาเลย์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ