นายก อบจ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ครบรอบ 65 ปี

    2014-09-24 11:07:56
    เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ครบรอบ 65 ปี พร้อมกล่าวแสดงความยินดี โดยมี ฯพณฯ จาง จิ้น สง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา กล่าวสุนทรพจน์ และเปิดงาน , นายวีระพจน์ สุจริตธรรมกุล ประธาน 5 สมาคมจีนสงขลา กล่าวรายงาน ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวแสดงความยินดี พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ,นายสนั่น เศรษฐวีรวัฒน์ ประธานกิตติมศักดิ์ 5 สมาคมจีน , นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์ อดีตวุฒิสภาจังหวัดสงขลา , นายประพร เอกอุรุ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา ,คณะกงสุล และผู้นำทุกองค์กร ได้ให้เกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องการะเกด โรงแรมกรีนเวิล์ดพาเลส สงขลา วันชาติจีน ( จีนตัว : 簡體字/簡化字 ) การเฉลิมฉลองวันชาติจีน มีมาตั้งแต่ ค.ศ. 1997 การเฉลิมฉลองวันชาติจีน นับว่า เป็นเรื่องใหญ่ ในฐานะที่เป็นประเทศเอกราช ซึ่งทางคณะรัฐบาลยุคนั้น ได้เตรียมการหลายอย่างโดยมีการกำหนดให้ใช้ธง 5 ดาวบนพื้นสีแดงดังในปัจจุบัน จึงเป็นที่มาของสัญลักษณ์ธงประจำชาติ โดยมีพิธีการชักธงขึ้นสู่ยอดเสาที่ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณหน้าจัตุรัสเทียนอันเหมิน ตลอดจนร้องเพลงชาติ และพิธีกรรมต่างๆ ที่ผู้นำจีนใหม่ทุกยุคทุกสมัยล้วนปฏิบัติสืบต่อกันเป็นธรรมเนียมประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนชาวจีน