รองนายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ Amazing Thailand Grand sale ๒๐๑๔

    2014-09-22 23:04:48
    เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ Amazing Thailand Grand sale ๒๐๑๔ ในจังหวัดสงขลา ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมและให้การสนับสนุนตลอดช่วงระยะเวลาการจัดกิจกรรม ณ ถนนเสน่หานุสรณ์ อำเภอเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา