รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมแถลงข่าวในโครงการ“กศน.เสริมสายสัมพันธ์ สร้างสรรค์สุขภาวะ เติมความสุขสู่ชุมชน

    2014-09-22 08:54:08
    เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย นายจิรกฤต จิรานุกรม รองนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง นายอรัญ คงนวลใย ผู้อำนวยการ กศน.ภาคใต้ นายประกายวัชร์ ตันติศยานันท์ ประธานกิตติมศักดิ์จักรยานจังหวัดสงขลา และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว ในโครงการ “กศน.เสริมสายสัมพันธ์ สร้างสรรค์สุขภาวะ เติมความสุขสู่ชุมชน : จักรยานเสือภูเขา” ครั้งที่ ๑ ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในชุมชน และเป็นการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในสังคมไทย กลุ่มประชาชนในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและดูแลสุขภาพโดยใช้จักรยาน ณ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ (กศน.ภาคใต้) อ.เมือง จ.สงขลา ทั้งนี้ จึงได้ร่วมกับหลายหน่วยงานจัดโครงการดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ ประเภท ประกอบด้วย ๑ ประเภทวีไอพี    - ไม่จำกัดอายุและเพศ  ๒ ประเภทเสือภูเขา    - รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี    - รุ่นทั่วไปหญิง    - รุ่นอายุ 16-29 ปีชาย    - รุ่นอายุ 30-34 ปีชาย    - รุ่นอายุ 35-39 ปีชาย    - รุ่นอายุ 40-44 ปีชาย    - รุ่นอายุ 45-49 ปีชาย    - รุ่นอายุ 50-54 ปีชาย    - รุ่นอายุ 55-59 ปีชาย    - รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไปชาย