นายก อบจ.สงขลา เข้าพบนาย Li Dejin รองผู้ว่าการมณฑลฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการเส้นทางสายไหมทางทะเลของจีน

    2018-05-09 16:25:53
    8 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าพบนาย Li Dejin รองผู้ว่าการมณฑลฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนา โดยเฉพาะโครงการเส้นทางสายไหมทางทะเลของจีน เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุน และโครงการการแก้ปัญหาความยากจนของมณฑล ซึ่งปัจจุบันเหลืออยู่ไม่ถึง 5,000 คน จาก 1 ล้านกว่าคนเมื่อสองปีที่แล้ว และทางมณฑลได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำด้วย