นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุม เรื่องแนวทางการพัฒนากีฬาจังหวัดสงขลา

    2014-09-17 09:33:28
    เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗  นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางการพัฒนากีฬาจังหวัดสงขลา โดยมีนายบัวยัญ สุวรรณมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายนวพล บุญญามณี นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานด้านการจัดการแข่งขันกีฬาในจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา